вексель вексел·ь

вексель вексел·ь
эк.
bill, bill of exchange, promissory note

акцептовать вексель — to honour a bill

взыскивать деньги по векселю — to draw a demand bill

выдавать вексель — to issue a bill

оплатить вексель — to meet / to protect / to pay / to honour a bill

опротестовать вексель — to dishonour a bill

предъявлять вексель — to submit a bill

акцептованный вексель — bill of acceptance

коммерческий вексель — commercial / ordinary bill

неоплаченный вексель — bill outstanding

опротестованный вексель — protested / dishonoured bill

просроченный вексель — overdue bill

вексель, подлежащий оплате — bill payable

держатель векселя — bill drawer / holder

ответственность по векселю — liability under a bill of exchange

передача векселя — bill transfer

получатель денег по векселю — payee

срок векселя — term of a bill

сумма векселя — bill amount


Russian-english dctionary of diplomacy. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • вексель — я, ч. Борговий документ установленого законом зразка про обов язкову сплату боржником певної суми грошей у вказаний строк. •• Авальо/ваний ве/ксель вексель із банківською гарантією. Ава/нсовий ве/ксель вексель для авансування майбутніх робіт,… …   Український тлумачний словник

  • прима-вексель — при/ми ве/кселя, ч. Позначка на переказному векселі, якщо його складають у кількох однакових примірниках із написом Зразок ; перший екземпляр переказного векселя …   Український тлумачний словник

  • вексельний — а, е. Стос. до векселя. •• Ве/ксельна гра/ція встановлена відстрочка сплати за векселем. Ве/ксельна дисциплі/на сукупність правил точного виконання вексельних зобов язань. Ве/ксельна мі/тка один з реквізитів переказного векселя, найменування… …   Український тлумачний словник

  • акцептовать — accepter. 1., > пол. akceptowaæ. Принять, взять. Ежелиж твои сосед опасаяся тебя .., дает тебе пассаж, или (проход) то не можеш его аксептовать (или принять) надежно. О воин. Цез. 365. Господин Доппельмейер .. пишет, что он места при академии… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • бланковый — прил. от сл. бланк; б ая надпись передаточная надпись векселедержателя на оборотной стороне векселя без указания имени нового владельца, передающая любому лицу (предъявителю векселя) право азы екания с векселедателя означенной на вексел суммы; б …   Словарь иностранных слов русского языка

  • акцепт — у, ч. 1) фін. Форма розрахунків, за якої платіжна вимога, виписана постачальником, оплачується банком тільки після згоди боржника. || Напис на векселі, що потверджує згоду того, хто має сплатити вексель. 2) юр. Згода вступити в договір на… …   Український тлумачний словник

  • банківський — I б анківський а, е. Прикм. до банк I 1). Банківські рахунки. •• Ба/нківська гара/нтія поручительство банка гаранта за виконання грошових зобов язань свого клієнта. Ба/нківська гру/па група інвестиційних дилерів, які беруть на себе індивідуальну… …   Український тлумачний словник

  • векселек — сущ., кол во синонимов: 2 • вексель (31) • векселёк (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • акцептувати — у/ю, у/єш, недок. і док., перех. 1) фін. Затверджувати до оплати грошові документи (платіжні вимоги, рахунки, векселі і т. ін.). || Приймати вексель, рахунок до оплати. 2) перен. Схвалювати. 3) Приставати до якоїсь пропозиції …   Український тлумачний словник

  • регрес — у, ч. 1) Рух назад, повернення до старих, віджилих форм, занепад, деградація; прот. прогрес. || Зміни у гірший бік. 2) У біології – спрощення організмів у процесі еволюції. 3) юр. Право особи, яка виконувала зобов язання іншої особи, пред являти… …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”